MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

SUPPORT

Ние искаме да подкрепим националните политики, които имат за цел да предпазят всички потребители на пътя, включително пешеходци, велосипедисти и мотористи, и които подобряват инфраструктурата и безопасността на превозните средства.

 

 

Appendix 
SUPPORT БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА