MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Stad Leuven

  1. English
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Het stadsbestuur wil de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid verbeteren.
De stad wil van het centrum van de stad integraal een zone-30 maken om de leefbaarheid blijvend te verzekeren. Ook de verdere invoering van de zone-30 in woonwijken met aangepaste inrichting zal worden verder gezet.
 
De lokale politie wil bijdragen tot het beheersen en zo mogelijk verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers met gewonden en van het onveiligheidsgevoel in het verkeer door het (niet aangepast) rijgedrag van weggebruikers te beïnvloeden door:
 
A. Ons jaarlijks in te schrijven in federale, provinciale en bovenlokale prioriteiten inzake onder meer het gebruik van veiligheidsuitrusting in het verkeer (gordeldracht en zichtbaarheid, alcohol- en drugsmisbruik en aangepaste snelheid).
B. Gericht te werken op storende interactie tussen de verschillende categorieën weggebruikers
C. Het verhogen tegen 2012 van de subjectieve en objectieve pakkans: filmen van niet aangepast rijgedrag met het oog op het confronteren van de weggebruiker met eigen foutief verkeersgedrag, organiseren van punctuele controles aan schoolpoorten en invalswegen naar de school, organiseren van gedifferentieerde controleacties
 
Op het vlak van de verkeersveiligheid zal de politie in de komende jaren de volgende deelaspecten van verkeersveiligheid prioritair en projectmatig aan pakken:
 
- de rol van de fietser in het verkeer, met specifieke aandacht voor het niet aangepast rijgedrag van de fietser;
- het gebruik van veiligheidsuitrusting in het verkeer, met specifieke aandacht de zichtbaarheid van kwetsbare weggebruikers o.a. door het streven naar reductie met 20% van het aantal niet verlichte fietsen bij controles bij het begin en op het einde van de winterperiode en door een jaarlijkse controle van 1500 fietsers in het kader van schoolacties;
- overdreven en onaangepaste snelheid verder aanpakken, hiertoe wordt als indicator gestreefd naar het terugdringen met 5% van de snelheid op 3 indicatieve punten.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge