MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Stad Hasselt

  1. Slovenščina
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

1) Jaarlijks wordt er 63,000 euro geïnvesteerd om het verkeersgedrag bij leerlingen in Hasseltse scholen aan te pakken.
 
We zullen de volgende acties organiseren:
- MORE: mobiliteitspel voor kinderen in samenwerking met politie en gemeenschapswachten
- ‘Pol het Verkeersmenneke’ die aan de Hasseltse schoolpoorten wijst op de risico’s en mogelijke gevaren van het gedrag van verkeersdeelnemers  
- fietspoolen
- voetpoolen
- toneelstuk rond verkeersveiligheid bij kleuters
- educatief boekje "knipperlicht" voor lager onderwijs
 
2) Een geïntegreerd mobiliteitsplan zorgt ervoor dat we beslissingen kunnen nemen op lange termijn.
 
3) Een aangekocht software programma laat ons toe om de ongevallencijfers kritisch te bespreken tijdens onze maandelijkse verkeerscommissie. Hier evalueren we de oorzaken van de verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan (overdreven snelheid, slechte infrastructuur...) en gebruiken deze informatie om corrigerende maatregelen te bepalen.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge