MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Sikker skolevej på cykel

Elever på 8. årgang, der også fungerer som skolepatrulje, var med til at kortlægge skolens elevers cykelvaner og identificere udfordringer i forbindelse hermed. De påtog sig opgaven med dels at motivere de yngre skolebørn og deres forældre til at cykle til og fra skole, og dels at komme med forslag til at gøre skolevejen mere sikker for de bløde trafikanter. De afholdt således en kampagne og en event, med slogan, uddeling af egenproducerede nøgleringe og konkurrencer der skulle få flere til at cykle til skole. Eleverne udviklede en cykeltræningsbane, hvor 8. klasserne underviste en af skolens 2. klasser. Undervisningen blev gentaget senere på skoleåret. Eleverne blev også uddannet til at fungere som cykelambassadører. Derudover kom eleverne med et løsningsforslag til at gøre adgangen til skolen mere sikker for cyklister. Dette forslag mundede ud i en midlertidig dobbeltrettet cykelsti, hvor der før kun var vej. Siden er denne midlertidige løsning gjort permanent da Odense kommune har valgt at ændring af skolevejen til at omfatte en dobbeltrettet cykelsti.