MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

С любов към живота

  1. Dansk
  2. Български

В ролята си на учители за нас е изключително важно децата да получат знания и умения, за да се справят в света около себе си, за да са лесно приспособими към променящата се среда. Първостепенна важност обаче за нас имат техните здраве и живот, затова решихме да участваме в проекта „Обучение по пътна безопасност“ . В началото на децата ще им бъде обяснена целта на прокета: Опазване на живота и здравето им, когато са участници в движението по пътищата. Като им се представи статистика на загиналите в пътнотранспортни произшествия, ще им се обясни, че проектът се прави в знак на загриженост и любов към тях. Тъй като за нас е ясно, че най-лесно човек учи и приема съвети от своите приятели, съученици и хора, сред които се чувтва разбиран, ще изберем група ученици(това ще бъдат ученици от по-горен курс), които да бъдат обучени. Те от своя страна ще обучават своите по-малки съученици. Решили сме да бъде създаден клуб, който да има устав, съставен от самите ученици, и който предприема различни инициативи: 1) Новопостъпилите ученици в нашето училище ще бъдат запознати в часа на класа с работата на Клуба по безопасност на движение, сформиран в училище, като ще имат възможност да станат членове на клуба, ако покажат ангажираност към инициативата, познаване на устава и отговорно поведение. 2) За да се различаваме от всеки друг клуб ни ще си имаме и специално изработени тениски с лого проектирано от децата, ежегодно ще се отбелязва световния ден на жертвите в катастрофи. 3) Дейността на клуба, ще включва и подкрепа на възрастни хора при тяхното пресичане на улици и булеварди в града ни в определени дни. 4) Смятаме да представим инициативата си на различни фирми за горива, производители на коли, собственици на бензиностанции, които да привлечем на своя страна с кампания, в която да бъдат закупени светлоотразителни мечета за ученици, които ще бъдат част от обучителния курс на училищния клуб или светлоотразителни жилетки за колоездачите. Децата ще ги получават, когато успешно преминат обучението. 5) Едно от основните ни желания ни да се погрижим за децата от домовете за сираци, защото всички ние се сещат само по Коледа за тези деца но те са там и през останалите 355 дни на годината. Планираме, те да бъдат също обучени в правилно поведение на пътя. Искаме да им покажем, че ние сме тяхното семейство, че техният живот е ценен за нас. Обученията ще са теоретични и практически. Като теоретичните обучения ще бъдат изпълнени чрез презентация, която представя детето в следните три роли: на пешеходец, на велосипедист и на пътник. Различни деца от клуба ще представят пред своите съученици основните правила за движение, основните знаци и много полезни съвети за тяхната безопасност. Ще бъдат разгледани правата и задълженията на детето като участник в движението, когато то приема трите различни роли. Обучените ще положат тест върху наученото- теоретичен (работа по въпроси) и практически (в реални условия на улицата). А за практическите занятия сме предвидили да използваме и специални площадки с пътни знаци, маркировка, светофари. Чрез основните дейности, които искаме да изпълнява клуба ни смятаме че нашите ученици ще дадат добър пример на връстниците си от другите училища. А за да научат и другите за нас ще си имаме направена фейсбук страница и също така мислим да поместваме и статии в местен вестник. Идеята за проекта съвпада и с предложението на Министерството на образованието, 5 минути в края на всеки последен час да се обърне внимание на правилното пресичане на улиците и успешното прибиране у дома. Решили сме да предложим всяка седмица дежурните ученици да изпълняват това напомняне. Така все повече деца ще бъдат ангажирани с темата и ще осъзнават нейната важност. Прилагаме снимки на всеки слайд от презентацията.