MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Romanian Brewery Association

  1. Malti
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Following the campaign "Reality changes when you drive drunk" developed by the "Brewers of Romania" at the beginning of 2008, in collaboration with the Traffic Police Department and the National Audio-Visual Council (that contained a TV spot, a radio spot, posters, banner and some 20,000 flyers), we want to do the second part of it under the European Road Safety Charter.
Therefore, we will start the second part of this campaign that will be especially directed to drivers between 18 and 35 years old from urban areas.
Our commitment is for the next two years, and we plan on having the media support (print, radio, TV and other media) in order to disseminate the information about road safety.Under the message of safe driving, we will broadcast a TV spot, in which we will offer alternatives like "designating driver" or encouraging the drunk drivers the choosing public transportation to go home.
In order to support our messages, we will develop, apart from our first partnerships, new ones, as to reach the young people in an easier, quicker and more efficient way.
We will create a new interactive webpage for the campaign that will be reachable through our Association's website (www.berariiromaniei.ro).
Bucharest, September 18th 2008
Română
Ca o continuare a campaniei „Realitatea se schimbă când conduci baut” realizată de „Berarii României” la începutul anului 2008, în colaborare cu Poliţia Rutieră şi Consiliul Naţional al Audiovizualului (care conţinea un sport TV, unul radio, afişe, bannere şi 20.000 de pliante), dorim să realizăm a doua parte ca semnatari ai Cartei Europene a Siguranţei Rutiere.
De aceea vom începe a doua parte a acestei campanii care va fi special direcţionată spre şoferii cu vârste între 18 şi 35 de ani care locuiesc în zone urbane.
Angajamentul nostru este pentru următorii doi ani, iar pentru aceasta dorim să obţinem susţinere media (print, radio, TV şi alte medii), pentru a putea disemina informaţiile despre siguranţa traficului. Folosind un mesaj de conducere preventivă, vom emite un spot tv în care vor prezenta alternativa de „şofer desemnat”, pentru a încuraja şoferii care au băut alcool să folosească metode alternative, de transport public, pentru a ajunge acasă.
Pentru a ne susţine mesajele vom avea, în afara celor de până acum, noi parteneriate pentru a ajunge mai uşor, mai rapid şi într-un mod mai eficient să ne atingem publicul-ţintă.
Pentru această campanie vom crea o nouă pagină web interactivă care va putea fi accesată prin intermediul paginii Asociaţiei (www.berariiromaniei.ro).