MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

P&V Groep

  1. Slovenščina
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

 
De P&V Groep wil bijdragen tot het verbeteren van de verkeersveiligheid en zal daarom de volgende acties ondernemen:
 
- Sensibiliseren van jongeren betreffende hun rijgedrag
De P&V Groep maakt zich zorgen over de vaak heel zware ongevallen waarin jonge bestuurders betrokken geraken. Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als verzekeraar binnen de maatschappij en vanuit de wens om jonge verantwoorde bestuurders een oplossing te bieden heeft de P&V Groep een specifiek autoproduct ontwikkeld met een opvolgingssysteem aan boord van de wagen.
Dit systeem laat aan de eigenaar van het voertuig toe om online de statistieken over het gebruik van het voertuig raadplegen. Deze statistieken vermelden vooral het totaal en % afgelegde kilometers, opgesplitst naar tijdstip en in functie van het wegtype. Hierdoor kan de jonge bestuurder zich beter bewust te worden van zijn eigen rijgedrag.
In een volgende fase zullen deze statistieken uitgebreid worden met de rijstijl van de jonge bestuurder met de bedoeling deze te sensibiliseren.
 
- Het reduceren van de interventietijd na zware ongevallen
Talrijke studies tonen aan dat de interventiesnelheid na een ongeval het aantal zware kwetsuren helpt te verminderen en bovendien veel levens redt. Het hierboven vermelde systeem geeft onmiddellijk na de impact, op basis van welbepaalde criteria, een signaal aan onze bijstandsverlener die aan de bestuurder verdere hulpverlening voorstelt.
 
- Preventie m.b.t. het vlootrisico in samenwerking met een gespecialiseerde preventieonderneming
Wij bieden bedrijven een totaalconcept aan om hun vlootrisico in elk opzicht maximaal te beperken. Wij ondersteunen deze bedrijven bij het reduceren van het brandstofverbruik en het verbeteren van hun vlootresultaten.
 
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge