MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Mobiel 21

  1. Slovenščina
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Als beweging voor duurzame mobiliteit zijn we actief op gebied van :
- Kennisontwikkeling en verspreiding (onderzoek en educatie)
- Maatschappelijke activering (campagnes en beleidsbeïnvloeding)
 
We richten ons tot verschillende maatschappelijke doelgroepen ( vnl. groepen, scholen, segmenten zoals kinderen, senioren…), inclusief beleid.
 
Verkeersveiligheid is één van onze drie clusterwerkingen.
 
Wij zullen het Europees Handvest over de Verkeersveiligheid ondertekenen met de volgende campagnes:
 
- Campagne Sam De Verkeerslang: Met deze campagne wil Mobiel 21 kinderen de kans geven om veilig én milieuvriendelijk naar school te gaan. De campagne bestaat uit een spel aangevuld met een inhoudelijk aanbod over verkeer en mobiliteit. Deze campagne bereikt jaarlijks 230.000 leerlingen, 189.500 gezinnen en 17.040 leerkrachten.
- Meester op de fiets: training fietsvaardigheid
- Schoolroutekaart: veilige schoolroutes in kaart brengen
- Red de stoep: campagne rond voetgangerstoegankelijkheid
- Fietsvriendinnen: fietsvaardigheid in praktijk voor allochtone vrouwen)
 
Onze campagnes worden ondersteund door honderdduizenden publicaties: infofolders, campangnebanners, campagnehandleidingen...
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge