MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

La Policia Local llança una campanya per informar la ciutadania sobre els canvis legals en matèria de sistemes de retenció infantil

Els canvis entren en vigor el proper 1 d'octubre de 2015. La Campanya arribarà a pares i mares a través de les AMPA d'educació infantil, primària i secundària. Directament als menuts mitjançant els centres escolars de primària i secundària. També a mares i pares de la canalla inscrita en les escoles bressol. Així com als grups de defensa de les persones més vulnerables en el món de la circulació viària. A nivell professional, també hi haurà incidència sobre col·lectius d'interès (policia, transportistes, etc.). La distribució dels materials informatius, sintètics i adaptats a cada població diana, es produirà durant tot el que resta del mes de setembre de 2015. Aquests ideogrames també seran penjats a l'indret web de l'equip d'educadors viaris de la Policia Local, des d'on les persones interessades se'ls podran descarregar. Aquesta iniciativa s'inscriu en la línia de treball del Pla d'Educació i Informació Viària recentment aprovat per la Prefectura de la Policia Local.