MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA)

  1. Hrvatski
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

FEBETRA wil de verkeersveiligheid van transporteurs en logistieke dienstverleners verbeteren door middel van de volgende acties:
 
1) Advies en training
Onze federatie verstrekt advies over het correct stuwen van een lading (gratis chauffeursbrochure ladingzekering), de rij- en rusttijden (publicatie Wegwijs doorheen de rij- en rusttijden en de tachograaf) en andere materies die de verkeersveiligheid beïnvloeden.
 
Jaarlijks organiseren wij opleidingen inzake ladingzekering en rij- en rusttijden.
 
a) Opleiding ladingzekering
Een specialist inzake ladingzekering van de firma Consultrans Solutions werkt met ons samen voor deze opleiding. Hij belicht de technische kant van de ladingzekering (o.a. stuwingsmethoden en de verschillende stuwingsmiddelen, het berekenen van een krachtstuwing, enz.).
Onze juristen geven hierna een toelichting over de juridische aspecten (waaronder de verantwoordelijkheden van chauffeurs, transporteurs, verladers, ...).
Uiteraard krijgen de deelnemers op het einde de gelegenheid om vragen te stellen.
Deze opleiding duurt 3 uur.
 
Dit jaar organiseren wij ook een opleiding ladingzekering in samenwerking met de federale politie. De federale politie zal ladingzekering belichten vanuit het oogpunt van de controles.
 
b) Opleiding rij- en rusttijden
Onze juristen gaan dieper in op de rij- en rusttijdenregelementering en de reglementering inzake de tachograaf. De vigerende wetgeving wordt verduidelijkt aan de hand van heel wat praktische voorbeelden. Deze opleiding is interactief, er wordt veel tijd besteed aan vragen en opmerkingen van de deelnemers. Deze opleiding duurt eveneens 3 uur.
 
2) Sensibilisering en preventie
Anderzijds besteden wij veel belang aan sensibilisering en preventie.
Sensibiliseringsacties via affiches en/of andere kanalen blijven voor FEBETRA een structureel actiepunt. Via onze dagelijkse contacten met vervoerders en chauffeurs, hebben wij een vrij duidelijk zicht op de pijnpunten en de noodzakelijke aandachtspunten en kunnen wij dus onze acties richten op actuele verkeersveiligheidsthema's. Deze thema's worden dan belicht in praktische fiches die wij publiceren in ons maandblad of die wij ter beschikking stellen van de transportondernemingen via bijvoorbeeld onze website (bvb: snelheidsbeperkingen in de verschillende landen, het gebruik van sneeuwkettingen, rij- en rusttijden, rijverboden,...)
 
Jaarlijks reiken wij in samenwerking met onze internationale organisatie IRU erediploma's uit aan chauffeurs. De voorwaarden om een dergelijk erediploma te verkrijgen zijn streng: minimum 20 jaar ononafgebroken in dienst zijn als chauffeur, gedurende de laatste 20 jaar geen ernstig verkeersongeval veroorzaakt hebben en gedurende de laatste 5 jaar geen ernstige inbreuken op de verkeersvoorschriften begaan hebben.
 
Dit jaar hebben wij samen met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) een brochure ontwikkeld onder de titel "Truckers zijn helden". De brochure wijst de chauffeur op zijn verantwoordelijkheden en heeft een aantal tips. Er werden ook affiches en een website ontwikkeld. De brochures worden uitgedeeld tijdens controles en de actie zal dus lopen zolang de voorraad strekt.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge