MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Komimo vzw

What are you doing/aiming to do for road safety? 

In 2010 richt Komimo zich specifiek op de doelgroep "verenigingen". 
 
In het project Verenigingen Voor Verkeersveiligheid worden er verschillende acties ondernomen om bestuurders en leden van verenigingen (en de koepels/federaties) aan te zetten om verkeersveiligheid op te nemen in het algemene beleid van de organisatie. Dit gebeurt op verschillende manieren:
 
- Via een website wordt informatie rond verkeersveiligheid aangeboden op maat van de verenigingen. Zij vinden hier de regels en wetten, praktische tips en een overzicht van goede voorbeelden en opleidingsaanbod. De website staat online vanaf juni 2010. Komimo streeft ernaar om van de website het referentiepunt rond verkeersveiligheid te maken voor verenigingen in Vlaanderen.
Middel: website - http://www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be
 
- Via een studiedag worden goede voorbeelden, praktische tips aangeboden aan verantwoordelijken van verenigingen en gemeenten om verkeersveiligheid in de praktijk te brengen in het verenigingsleven.
Middel: lezingen en workshops
 
- Twee specifieke doelgroepen worden in 2010 aangesproken. Enerzijds de sportsector en anderzijds de seniorensector. Met de sportsector wordt er gefocust op fietsvaardigheid via een mobiel behendigheidsparcours dat in verschillende sportclubs zal worden aangeboden. Dit parcours wordt ondersteund door een opleidingspakket. De sportbegeleiders zullen worden opgeleid om met dit parcours te werken.
Middel: "train the trainer"-pakket en fietsbehendigheidsparcours
 
Met de seniorensector zal er gefocust worden op de bekendmaking van het bestaande aanbod aan cursussen, via een verkeersveiligheidsbeurs.
Middel: beurs
 
- Komimo zal verenigingen aanzetten om het EU-handvest over de verkeersveiligheid te onderschrijven.
Middel: allerhande publicaties

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge