MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

„Kierujmy się miłością na drodze” Odblaskowo w PSP nr 2

  1. Suomi
  2. Polski

Św. Jan Paweł II jest patronem Krajowego Duszpasterstwa Kierowców. Pamiętamy, że wielokrotnie i przy różnych okazjach zwracał się do kierowców z apelem o rozwagę. Tak było m.in. w listopadzie 1998 roku z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Mówił wtedy: „Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”. Odnosząc się do daru, jakim był i pozostaje dla Polski Jan Paweł II dokładamy starań, aby jego nauka przynosiła widoczne efekty, także w edukacji najmłodszego pokolenia w zakresie bezpieczeństwa na drodze. We wrześniu 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do VI edycji konkursu pt. "Odblaskowa szkoła", którego celem było m.in. zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz na wszelkie inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym. Koordynator projektu p. Małgorzata Gawlik, przy współpracy z p. Renatą Klimek, p. Barbarą Stępnik, p. Małgorzatą Panek - Sojką oraz dyrekcją szkoły i wychowawcami klas, podjęła szereg działań, które miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Zakończenie realizacji licznych działań odbyło się 27 października 2015 r. Podczas uroczystości dokonano podsumowania akcji „Odblaskowa Szkoła”. Swoją obecnością uświetnili ją Burmistrz Krzysztof Kaczmarski i Komendant Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Banaś. Dzieci wysłuchały prelekcji Pana Policjanta dotyczącej bezpiecznego poruszania się na drodze i konieczności noszenia odblasków. Natomiast goście mogli podziwiać przygotowane przez klasę III a i III b przedstawienie teatralne "Bezpiecznie w Stumilowym Lesie", wysłuchać odblaskowej piosenki wykonanej przez Agatkę i Madzię z klasy VI b oraz zobaczyć "odblaskowy taniec" wykonany przez zespół taneczny "Blue Stars" z klasy VI a. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie", którego pomysłodawcą i organizatorem jest nasza szkoła. Uczniowie swoje prace wykonali bardzo pomysłowo i z dużym zaangażowaniem, a przedstawiona na nich tematyka odzwierciedlała sporą wiedzę dzieci o bezpieczeństwie na drodze. Wydarzenie było też doskonałą okazją do podsumowania szkolnych konkursów wiedzy z BRD w kategorii klas I - III i IV - VI. Finaliści, a także uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienia zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami i odblaskowymi gadżetami. W tym dniu dokonano także uroczystego otwarcia mobilnego miasteczka ruchu drogowego, które było główną wygraną w „Ogólnopolskim Konkursie na Najbardziej Aktywny i Efektywny SKB” w roku 2015. Uroczystego aktu dokonali zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, opiekun klubu i przewodniczący SKB „Stopka” Ernest Fido. Z mobilnego miasteczka będzie można korzystać przez cały rok, niezależnie od pogody, gdyż może być ono użytkowane na zewnątrz jak i wewnątrz szkoły. Ta cenna nagroda posłuży uczniom do praktycznej nauki korzystania z dróg dla pieszych i rowerzystów, jazdy na rowerze w bezpiecznych warunkach, przeprowadzenia praktycznej części egzaminu na kartę rowerową oraz prowadzenia konkursów i zawodów rowerowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Po zakończeniu uroczystości uczniowie mieli szansę uczestniczyć w pierwszych zajęciach dotyczących zasad bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym z wykorzystaniem mobilnego miasteczka. Działania, podjęte przez nauczycieli i kontynuowane przez rodziców z całą pewnością zwiększą świadomość uczniów jako uczestników ruchu drogowego, a tym samym przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drodze, o które tak gorąco prosił nasz umiłowany Ojciec Święty JAN PAWEŁ II.