MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Kampania społeczna "Bezpieczna Autostrada"

Bezpieczna Autostrada to ogólnopolska kampania społeczna prowadzona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.
Głównym celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa na autostradach poprzez zwiększenie świadomości kierowców w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach szybkiego ruchu oraz promowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Przez cały 2018 rok edukujemy kierowców podczas naszych eventów w Miejscach Obsługi Pasażerów i w Punktach Poboru Opłat. Dodatkowo kampania obejmuje szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników obsługi autostrad, wyposażanie wybranych stacji w profesjonalne zestawy do udzielania pierwszej pomocy, dwie edycje konkursu dla kierowców i dystrybucję materiałów informacyjnych.