MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Kampania informacyjna podczas festynu w Centrum Handlowym

  1. Eesti
  2. Polski

Poprzez udostępnienie alogogli i narkogogli Szkolny Klub Bezpieczeństwa "Dziesiątka" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku zaangażował się w organizację Festynu Świątecznego w Centrum Handlowym JANTAR. Nie brakowało chętnych dorosłych i dzieci, którzy chcieli sprawdzić się w teście. Test polegał na założeniu specjalnych okularów i przejściu slalomem pomiędzy tyczkami oraz wrzuceniu piłek do wiadra. Okulary ukazywały obraz jaki zauważa osoba pod wpływem alkoholu i narkotyków. Prowadziliśmy również kampanię informacyjną, rozdawaliśmy ulotki mówiące o zmianach w prawie o ruchu drogowym dotyczące rowerzystów i pieszych. Ciągła edukacja naszego społeczeństwa w zakresie przestrzegania prawa o ruchu drogowym jest naszym nadrzędnym celem. Nie wystarczy jednak znajomość obowiązującego w tym zakresie prawa, lecz świadomość, że prawo to dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego, a jego nieprzestrzeganie prowadzić może do tragicznych zdarzeń każdego z nas bez względu na to kto spowoduje zaistnienie zdarzenia drogowego.