MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB)

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Verkeersveiligheid is één van de strategische pijlers van het ICB. Het strategisch plan 2010 - 2012 van het ICB omschrijft de taak van het ICB op dit vlak als volgt:
"Het ICB wil zich inspannen om het preventiebeleid binnen de sector zowel inzake verkeersveiligheid als beveiliging maximaal actief te ondersteunen. Op die manier wil het ICB helpen om de objectieven te bereiken die de overheid op dit vlak vooropstelt."
 
De actie die het ICB hiervoor wil ondernemen bestaat uit de ontwikkeling van een tool op de website van het ICB. Via deze tool wordt aan de ondernemers uit de sector informatie verschaft op welke manieren binnen een bedrijf een efficiënt beleid inzake verkeersveiligheid gevoerd kan worden.
 
Hierbij komen volgende zaken aan bod:
- opstellen van een preventieplan;
- opleiding van chauffeurs;
- onderhoud van voertuigen;
- economische aspecten van een veiligheidsbeleid;
- aspecten betreffende verzekeringen;
- statistieken i.v.m. verkeersveiligheid.
 
De doelgroep van de actie zijn ongeveer 500 vervoerondernemingen actief in de sector. Deze stellen tesamen ongeveer 10.000 beroepschauffeurs tewerk.
 
Via de elektronische nieuwsbrief en via artikels in de sectorale vakbladen zullen de ondernemers op de hoogte gebracht worden van het bestaan van deze tool. Daarnaast kunnen ook infosessies voor deze ondernemingen voorzien worden.
 
Op basis van de feedback van de ondernemingen zal de tool continu verder aangepast en verbeterd worden. De realisatie van deze tool op de website is voorzien tegen december 2010.
 
Het gebruik van de tool wordt geëvalueerd op basis van de gedetailleerde statistieken van de website van het ICB.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge