MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Important lesson - meeting with paramedics.

  1. Slovenščina
  2. Polski

W lutym 2016 roku odbyło się w naszej szkole niezwykła lekcja, w której nauczycielami byli Ratownicy Medyczni Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Uczniowie naszych zerówek wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących pracy ratowników medycznych. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanych Ratowników Medycznych było pokazanie młodym ludziom prostych czynności ratujących życie oraz przekazanie informacji o tym, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia. Ratownicy zaprezentowali dzieciom sposób wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, sposób ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej oraz sposób postępowania w sytuacji zagrożenia życia małego dziecka. Mali ratownicy z wielkim entuzjazmem przyglądali się pokazowi udzielania pierwszej pomocy, sami też próbowali trudnej sztuki ratowania poszkodowanego. Zajęciom uważnie przyglądała się też pani dyrektor Małgorzata Suligowska, która w kilku słowach wyraziła radość z przybycia do szkoły ratowników i zachęcała dzieci do edukacji w zakresie ratownictwa.