MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Holcim

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Occupational health and safety is one of the priorities of Holcim (Romania) and, in order to optimise the road safety, we plan the following actions:
Preventive driving course - every year, all professional drivers (over 100 persons), the employees driving company cars (some 70 people) and the drivers of our subcontractors will attend a training in preventive driving.
Fleetcare - a specialised software for the management of the fleet is currently under implementation. The programme will provide data on: mileage, technical periodical inspections, maintenance, tires, licences, permits, authorisations, medical check-ups for drivers, overview on repair works.
HolTrack - AVL (Automatic Vehicle Location) system - the GPS based system helps to ensure optimum routes for the trucks and improves logistical coordination of the fleet, and it is the fastest and most accurate way of obtaining reliable data about accident locations. This tool will offer driver information in a way that allows them to stay concentrated on driving. Presently, all Holcim trucks and some of the trucks of our subcontractors (over 150) are equipped with a GPS system. Within the next two years all trucks of our bulk cement subcontractors will be included in this system.
Safety alert - starting with 2008, all our drivers and the drivers of our subcontractors will be informed about incidents and accidents occurring on the road and will be provided with case studies helping them to avoid similar events.
"Do you like how I drive? Call …, but not while driving!" - by providing a telephone number to the traffic participants, our truck drivers will be stimulated to display the most suitable driving behaviour. This is due to be implemented in 2009.
Bucharest, September 18th 2008
Română
Sănătatea şi securitatea ocupaţională este una dintre priorităţile Holcim (România) şi, pentru a optimiza siguranţa rutieră, dorim să punem în practică următoarele acţiuni:
Cursuri de conducere preventivă – în fiecare an, toţi şoferii noştri profesionişti (peste 100 de persoane), angajaţii care conduc maşini de companie (în jur de 70 de persoane) şi şoferii firmelor subcontractate vor participa la un training de conducere preventivă.
Sistemul „Fleetcare” – un software specializat pentru managementul flotei este în prezent în stadiul de implementare. Programul va oferi date despre: kilometrii parcurşi, revizii tehnice periodice, întreţinere, cauciucuri, licenţe, permise, autorizaţii, examene medicale pentru şoferi, situaţia lucrărilor de reparaţii.
Sistemul GPS - acest sistem de poziţionare globală va oferi şoferilor informaţii care îi vor ajuta să se concentreze mai bine la condus. Acest sistem ajută la găsirea rutelor optime pentru camioane şi îmbunătăţeşte coordonarea logistică a flotei, fiind modalitatea cea mai sigură şi mai exactă de a obţine informaţii sigure despre locaţia accidentelor. În prezent, camioanele Holcim (România) şi câteva dintre camioanele firmelor subcontractate (peste 150) sunt echipate cu sistemul GPS. În următorii doi ani toate camioanele firmelor subcontractate vor fi incluse în acest sistem.
Programul „Safety Alert” – începând cu 2008, toţi şoferii noştri şi şoferii firmelor subcontractate vor fi informaţi despre incidentele şi accidentele petrecute în trafic şi vor primi studii de caz care îi vor ajuta să evite evenimente similare.
„Vă place cum conduc? Sunaţi la...., dar nu în timp ce sunteţi la volan.” – prin oferirea unui număr de telefon participanţilor la trafic, şoferii camioanelor noastre vor fi stimulaţi să conducă în cel mai responsabil mod. Acest punct va fi implementat în 2009.

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0