MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Germanos Telecom România

  1. Malti
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

During the summer of 2009, Germanos Romania will implement a national campaign "Hold your life in your own hands!" to inform and educate Romanian drivers on how to avoid the use of mobile phone while driving. The program is already saluted by the Romanian Police and developed in partnership with the National Association of Driving Instructors in Romania.
Through the program "Hold your life in your own hands" Germanos and its partners militate for the limitation of mobile phone usage in traffic. The main parts of the program will be:
Street information campaign for drivers, in the main crossroads in six major cities in the country (Bucharest, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi and Timisoara). Will be use promoters in the main crossroads.
Educational campaign of the future drivers in the main driving schools (3 from each city), during traffic legislation classes. During this campaign future drivers will be educated about the possibility to take care of their lives by not using the mobile phone while driving.
Informing the managers of companies with numerous cars in their fleets about the importance of introducing in their car policies the recommendation for the employees not to use the mobile phone when driving.
Furthermore, on the duration of the project, Germanos wishes to appeal to the press representatives and to turn them into "spokesmen" of the initiative.
Beside the information by classical media means, an important role will be played by Germanos' sales consultants in the shops that will remind the customers of the importance of not using the phone while driving in order to reduce the risk of car accidents.
Bucharest, September 18th 2008
Română
Pe parcursul verii 2009, Germanos România va implementa o campanie naţională intitulată „Ia-ţi viaţa în propriile mâini”, care are scopul de a informa şi educa şoferii români în legătură cu evitarea folosirii telefonului mobil în timpul şofatului. Programul este sprijinit de Poliţia Română şi este dezvoltat în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Instructorilor Auto din România.
Prin programul „Ia-ţi viaţa în propriile mâini” Germanos şi partenerii săi militează pentru limitarea folosirii telefoanelor mobile în trafic. Principalele elemente ale programului vor fi:
Campanie de informare stradală în marile intersecţii din şase mari oraşe (Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara). Pentru aceasta se vor folosi promoteri plasaţi în principalele intersecţii.
Campanie educaţională pentru viitorii şoferi, în principalele şcoli de şoferi (câte 3 din fiecare oraş), în timpul orelor de legislaţie. Pe parcursul acestei campanii, viitorii şoferi vor fi învăţaţi despre posibilitatea de a-şi lua viaţa în propriile mâini prin nefolosirea telefonului mobil în timpul conducerii automobilului.
Informarea directorilor companiilor cu o flotă auto numeroasă asupra importanţei introducerii în politica internă a recomandării pentru angajaţi de a nu folosi telefonul mobil în timpul şofatului.
Mai mult, pe durata proiectului, Germanos doreşte să atragă şi reprezentaţii mass-media pentru a-i transforma în purtători de cuvânt ai aceastei iniţiative.
În afara informaţiilor transmise prin mediile clasice de comunicare, un rol important va fi jucat de consultanţii de vânzări Germanos, din magazine, care vor reaminti clienţilor despre importanţa nefolosirii telefonului mobil în timpul condusului, care ajută la reducerea riscului de accidente rutiere.