MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

De Post - La Poste NV/SA

  1. Slovenščina
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

De acties hebben enerzijds betrekking op structurele maatregelen
 
- analyse van arbeidsongevallen
- analyse van zwarte punten op de routes die bij de postbedeling worden gevolgd
- introductie alternatieve vervoersmiddelen
 
en anderzijds op een permanente sensibilisatie van de betrokken medewerkers via:
 
- practische (interne) rijopleidingen inzake defensief en ecologisch rijden,
(verplicht voor postbodes en vrachtwagenchauffeurs, vrijwillig voor bestuurders van bedrijfswagens),
- specifieke aandacht voor de risico's inzake verkeersveiligheid bij het onthaal van nieuwe medewerkers (powerpointpresentatie en brochure),
- ondertekening van een Safety Charter door alle postbodes en hun lijnmanagers,
- maandelijkse sensibilisatieacties (toolboxsessies ondersteund met powerpointpresentaties en affiches) rond thema's zoals het respecteren van de wegcode, onderhoud van de voertuigen, invloed van weersomstandigheden, zichtbaarheid, gebruik van valhelm en gordel…
 
Doelgroep zijn in eerste instantie de postbodes en vrachtwagenchauffeurs.
 
Team bestaat uit preventiedeskundigen, rijinstructeurs, de hiërarchische lijn en interne communicatie.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge