MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

CUNOSC REGULILE DE CIRCULAȚIE, DECI EXIST!

Our project talks about the real danger of daily route to the school of children. Also, children are often victims of car accidents while crossing streets or riding bikes. The project adresses to pre-adolescents who usually go to school without being accompanied by their parents. We need to be sure that they have knowledges about road safety and first aid. also, this project comes to complete the diversity of other activities on the same subject that our school is involved in. A number of 400 students and 25 teachers are involved in this activity. 10 other schools are willing to become a project member.

The activity is a contest in two main parts- a multiple choice test, with questions about route safety, first aid, and a practical part, when the students have to ride a bike and follow the rules and the indications of a policeman. They also have to recognize the parts of a bike or missing pieces of the bike.

The first three teams are receiving prizes and diplomas, the other children are receiving participation diplomas.


Proiectul pornește de la realitaea crudă a pericolului care îi pândește pe copii în drumul lor zilnic spre școală și de la faptul că elevi ai școlii au fost implicați în evenimente rutiere cu ocazia deplasării pe drumurile publice, pietonal sau cu bicicleta și vizează elevii din ciclul gimnazial care circulă, deobicei, neînsoțiți de un adult în drumul lor spre școală și de la nevoia de a acumula cometențe practice de acordare de prim ajutor în caz de accident.

Derularea acestui proiect educaţional vine să suplimenteze activităţile pe teme rutiere și de acordare de prim ajutor în caz de accident, desfăşurate în şcoli, cu dublu scop: de a completa şi fixa conţinutul specific al acestora, pe de o parte, şi de a antrena şi exersa modalitatea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge un elev să fie implicat. Pornind de la ideea că educaţia rutieră trebuie implementată încă de la vârsta şcolară, am propus acest proiect de educație rutieră care va implica un numar de 400 de elevi și 25 de cadre didactice în desfășurarea concursului din 10 unități școlare din județ, elevi din ciclul gimnazial care circulă, de obicei, neînsoțiți de un adult în drumul lor spre școală.

Elevii din ciclul gimnazial din cele 10 unități de învățământ care și-au exprimat intenția să participe la concurs, din rândul cărora vor fi selectate echipajele participante la concurs vor fi mai bine informați despre regulile de circulație pe drumurile publice și pregătiți să facă față provocarilor de zi cu zi în drumul lor zilnic spre școală.

Activitatea constă in două probe distincte. Prima probă constă în susținerea unui test cu itemi cu alegere multiplă cu tema circulației pietonale și a circulației cu bicicleta pe drumurile publice și a unor itemi de acordare de prim ajutor în caz de accident. Testul va fi susținut de echipajele înscrise la concursul județean pe teme rutiere și de acordare de prim ajutor. Echipajele care vor îndeplini baremul minim, precizat în regulamentul concursului, se vor califica la proba practică.

A doua probă va fi cea practică în care, mai întâi, elevii din fiecare echipaj participant vor trebui să demonstreze cunoștințe practice de acordare a primului ajutor în caz de accident, această probă desfășurându-se în laboratorul de științe, sub supravegherea unui juriu format din cadre medicale și profesori de specialitate, urmată de o probă în care echipajele trebuie să identifice dotările legale pe care o bicicletă trebuie să le posede ca să aibă drept de circulație pe drumurile publice, parcurgerea a unui traseu pietonal și pe bicicletă, în care elevii din fiecare echipaj trebuie să dovedească că cunosc regulile de circulație și semnele de circulație. Proba de recunoaștere a dotărilor, pietonală și pe bicicletă se va desfășura pe un traseu în aer liber. După parcurgerea probelor din concurs, se va face erarhizarea echipajelor conform punctajelor obținute și decernarea premiilor.

Elevii implicați în proiect iși vor dezvolta capacitatea de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede decizii corecte prin educaţie şi exerciţiu asimilând cunoştinţe largi, complexe şi precise, dezvoltând astfel deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat.