MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Coma vzw

  1. English
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Wij hebben een info- en documentatiecenter over Niet Aangeboren Hersenletsels (NAH)  opgericht, waar tal van boeken, dia’s en films beschikbaar zijn betreffende verkeersveiligheid. Wij verspreiden deze informatie eveneens via een specifieke website and onze nieuwsbrief.
 
Wij zullen de volgende activiteiten organiseren:
 
- Op verzoek geven wij spreekbeurten en cursussen over NAH en verkeersveiligheid.
 
- Wij ontwerpen boeken over NAH met speciale aandacht voor verkeersslachtoffers (70%), en dito folders. We verspreiden ongeveer 20.000 brochures en 8.000 boeken per jaar via diverse kanalen (b.v. in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen die werken met NAH).
 
- Wij zijn intens vertegenwoordigd op diverse evenementen (ongeveer 12 per jaar), b.v.: verkeer-, race, karting enz. om te wijzen op de gevaren in het verkeer. Op deze evenementen hebben wij een stand met voorlichtingsmateriaal.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge