MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV)

  1. Slovenščina
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

1) In België jaarlijks een Dag van de Verkeersveiligheid organiseren waarbij alle partners en stakeholders van de organisatie betrokken worden en waarbij een verkeersveiligheidsprijs uitgereikt wordt voor een initiatief van een bedrijf, een gemeente…
 
2) De faciliterende rol van het BIVV - als een instantie voor overleg en coördinatie tussen de verschillende actoren op het vlak van de verkeersveiligheid, en dit zowel op federaal, regionaal, provinciaal, lokaal of gemeentelijk vlak - te versterken op alle domeinen die betrekking hebben op de verkeersveiligheid, en deze doelstelling duidelijk als topprioriteit naar voor schuiven.
 
3) Voor de medewerkers van het BIVV een opleiding organiseren over de nieuwigheden in het verkeersreglement, en de medewerkers aansporen tot defensief rijgedrag zowel voor beroeps- als voor privéverplaatsingen.
 
Indicatoren op Belgisch niveau zijn:
- Aantal verkeersslachtoffers
- Gedrag van weggebruikers inzake snelheid, rijden onder invloed van alcohol, en gordeldracht
- Attitudes van weggebruikers inzake snelheid, alcohol en gordeldracht
 
Indicatoren op niveau van de organisatie zijn:
- Kennis van de personeelsleden over nieuwe verkeersregels
- Kennis en attitudes van de personeelsleden over principes van defensief rijden.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge