MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

10th anniversary

  1. Italiano
  2. English

The essence of our mission is mutual understanding and respect of all road users as one of the solutions to improving road safety. There is no road safety based on just one element. We will not achieve the "Vision Zero" based only on education, only on fines, or only on infrastructure. We do not teach the law, but the rules. The foreman and the lawyer have to make the same analysis at the same intersection, at the same time, take the same decision, which leads to the same result - reaching the destination. Hence the shows, conferences and videos, bicycle rallies, trainings for drivers, courses for a bicycle license. Our experience was the basis for building the Road with Class educational platform for teachers.

We thank those who are with us and those who used to be with us even just for a while.
The "Drogi Mazowsza" Foundation is 10 years old.

Istotą naszej misji jest wzajemne zrozumienie i szacunek wszystkich uczestników ruchu drogowego, jako jeden z kluczy do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Nie ma bezpieczeństwa opartego tylko o jeden element. Nie będzie osiągniemy „Wizji 0” w oparciu tylko o edukację, tylko o mandaty, tylko o infrastrukturę. Nie uczymy przepisów, tylko zasad. Majster po zawodówce i profesor prawa muszą dokonać tej samej analizy na tym samym skrzyżowaniu, w tym samym czasie, podjąć taką samą decyzję, która ma doprowadzić do tego samego rezultatu – dotarcia do celu podróży. Stąd pokazy, konferencje, filmy, ostatnio rajdy rowerowe, kursy na kartę rowerową, szkolenia kierowców. Nasze doświadczenie posłużyło do budowy platformy „Droga z klasą”.

Dziękujemy tym, co są i byli z nami, choć przez chwilę.
„Fundacja Drogi Mazowsza – to już 10 lat”.

A friend of the Foundation has prepared a short film for us.
Nasz przyjaciel Janek przygotował dla nas film z tej okazji.