MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
The Charter across Europe

Testimonials

Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA

Publikowanie wiadomości na stronie Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umożliwia naszej szkole:- dzielenie się wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych z zakresu bezpieczeństwa drogowego- zachęcamy do działań inne placówki i instytucje, współpracujemy z WORD i Policją,- przez edukację dzieci i młodzieży kreujemy bezpiecznego i świadomego uczestnika ruchu drogowego (pieszego, rowerzystę i pasażera)- wszystkie nasze działania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Joanne Micallef

It is always a pleasure to be part of such an event and most of all the children learnt a lot about Safety on the Road. Our activities will carry on in the years coming and as we enjoyed some of the other countries activities we will borrow some of the wonderful ideas held. Hopefully, both pedestrians and drivers will be safe on our roads.

Petri Daniel

“Road Safety Education can improve pupil’s awareness on road safety issues to prevent and reduce road traffic accidents. By collaborating with the pupils and involving them in activities outside the classroom they usually produce better results. As stated by Benjamin Franklin ‘Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn’.”

Krystyna Grabowska

To dzieci edukują starszych dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesionym poprzez nasze przedsięwzięcia – wspólne działania we współpracy z policją, Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu (które przed wieloma laty zainspirowało nas do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszej „małej ojczyźnie”), wszystkimi placówkami z terenu Gminy Piątek, sołectwami, władzami samorządowymi. Najważniejszym dla nas efektem jest to, że od kilku lat nie ma wypadków drogowych z udziałem dzieci. Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym zainspirowały nas nauczycieli do napisania innowacji pedagogicznej pt. „Widoczni – Bezpieczni” na lata 2015-2017, która uzyskała akceptację Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Susan Saliba

As a teacher, participating in the European Road Safety Charter's challenge for schools was a new experience for me as I had never before participated in activities regarding road safety. The students have been very enthusiastic with the activities included in the project, especially the interviews shown in the news and in a television programme dedicated to Road Safety. They also enjoyed sharing their background knowledge about Road Safety and acquiring new information. Hopefully, this will help to make driving in Malta safer in the future."

Pages