MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
testimonials

Krystyna Grabowska

  1. Italiano
  2. Polski
dyrektor szkoły

To dzieci edukują starszych dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesionym poprzez nasze przedsięwzięcia – wspólne działania we współpracy z policją, Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu (które przed wieloma laty zainspirowało nas do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszej „małej ojczyźnie”), wszystkimi placówkami z terenu Gminy Piątek, sołectwami, władzami samorządowymi. Najważniejszym dla nas efektem jest to, że od kilku lat nie ma wypadków drogowych z udziałem dzieci. Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym zainspirowały nas nauczycieli do napisania innowacji pedagogicznej pt. „Widoczni – Bezpieczni” na lata 2015-2017, która uzyskała akceptację Łódzkiego Kuratora Oświaty.