MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Member Events

За мащабни действия срещу войната по пътищата

  1. Malti
  2. Български
Thu, 11/24/2022 - 09:00 to 14:00
Резиденция Бояна
София
Organizer 
Институт за пътна безопасност, СБА, БЧК, Главна прокуратура

Дискусия за овладяване на тежкия пътнотранспортен травматизъм между НПО сектора, правителството, Народно събрание, държавните институции.

Приемане на Пътна карта 2023-2024.

Повече на записа тук: spravedlivanews.bg/2022/11/24/пряко-излъчване-от-резиденция-бояна/

Objectives 

2072 души са жертвите на ПТП в периода януари 2019 г. – (октомври) 2022 г. До момента, усилията на държавните институции за справяне с огромния брой жертви са насочени предимно към водачите на МПС, както и към козметични промени в ЗДвП, което не води до намаляване на жертвите.

Експертите от Института за пътна безопасност идентифицират три основни фактора за неуспеха на институциите да намалят риска от настъпване на тежки ПТП - структурно-организационен, законодателен и корупционен. За да бъде постигнат напредък, е необходим холистичен подход - едновременно и всестранно въздействие върху трите фактора, което не може да се случи без политическа воля и обществена подкрепа.
Продължаващата политическа нестабилност в страната и споделената (без)отговорност на множеството институции с правомощия в областта на безопасността на движението по пътищата, препятстват осъществяването на необходимите мащабни реформи в управлението на транспортната система. Рискът от настъпване на тежки ПТП няма да бъде намален, докато се залага на еднократни, кампанийни действия, а не на устойчиви такива, каквито са заложени в разработения от Института за пътна безопасност проект на Пътна карта.

Приемането на Пътната карта и реализирането на предложените в нея действия в рамките на две години, от експерти, притежаващи необходимите знания и опит, в кратки срокове ще доведе до намаляването на жертвите от ПТП между 10% и 20% още през първата година.
Пътната карта за развитие на безопасността на движението по пътищата в България за периода 2023-2024 година, изготвена от Института за пътна безопасност, ще бъде представена на 24 ноември 2022 година в резиденция „Бояна“ на кръгла маса, в която участие ще вземат представители на всички институции в Република България, в рамките на чиито правомощия попадат въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата, неправителствени организации, научната общност, студенти и пострадали от тежки пътнотранспортни произшествия.