MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Member Events

Workshop: Neřidičské aktivity při řízení v autonomním módu

Tue, 10/04/2022 - 13:00 to 18:15
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (Velké kolegium, 1. patro)
Praha
Organizer 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Workshop je financován v rámci projektu „Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu (SNAM)“ se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Akce je určena pro odborníky na bezpečnost silničního provozu, zástupce státní správy, Policie, odborníky na automatizaci, výrobce automobilů a další stakeholdery.

Technologický vývoj a postupné zvyšování úrovně automatizace silničních vozidel umožní budoucím řidičům vykonávat při provozu vozidel v autonomním módu další vedlejší aktivity ve smyslu tzv. „neřidičských činností“. Při současné dostupné úrovni asistenčních systémů zatím nemohou být prováděny, což se však změní, pokud řidiči v některých úsecích nebudou muset sledovat dopravní situaci a vozidlo pojede autonomně. Zároveň však budou muset být v kabině vozidla, aby v případě potřeby převzali řízení od autonomního systému vozidla. Nákladní doprava se v silniční dopravě jeví jako oblast s nejrychlejším nástupem automatizace a s tímto trendem souvisí řada otázek, např. jaké neřidičské činnosti lze vykonávat při řízení v autonomním módu nebo jakým způsobem může být ovlivněna bezpečnost silničního provozu.

Cílem workshopu je prezentovat široké odborné veřejnosti dané téma a prodiskutovat předpokládané výstupy projektu. V první části workshopu bude představen projekt a jeho zaměření. Druhá část workshopu bude zaměřena na společnou diskusi nad odbornými tématy s cílem získání informací, které budou zapracovány do výstupů projektu.

Budeme velice rádi, když se workshopu zúčastníte a svými názory, zkušenostmi a znalostmi přispějete ke kvalitnímu zpracování této problematiky.

Více informací zde: https://www.cdv.cz/workshop-neridicske-aktivity-pri-rizeni-v-autonomnim-...