MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Member Events

Международна конференция по пътна безопасност "Визия Нула за Балканите"

  1. Svenska
  2. Български
Wed, 06/01/2022 - 07:00 to Thu, 06/02/2022 - 15:00
Hotel Marinela and National Building University
Sofia
Organizer 
International Road Federation, Bulgarian Association for Road Safety (BBARS)

Международна конференция „Визия Нула за Балканите“, организирана от ББАПБ съвместно с IRF (Международна пътна федерация). Конференцията ще се проведе под патронажа на г-н Румен Радев, Президент на Република България, на 1 юни 2022 г. в хотел „Маринела“ и на 2 юни 2022 г. в УАСГ.

За повече информация -> https://bit.ly/3vVNu9A

Objectives 

Насърчаване на интегрирането на политиките на „Визия Нула“ и
представяне на убедителни аргументи за инвестиции в безопасността.
Откриване на възможности за засилено трансгранично сътрудничество
по пътните коридори и транзитния трафик.
Съсредоточаване върху рисковите фактори и пътните пропуски, които
водят до тежки и фатални наранявания.
2
Преглед на това как напредналите технологии могат да бъдат използвани
за подкрепа на безопасността на движението.
Демонстрация на доказани решения за активна и пасивна пътна
безопасност.
Подкрепа за изравняването на заинтересованите страни.

Additional documents