MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Member Events

BEZPIECZNI w ruchu drogowym

  1. Lietuvių
  2. Polski
Wed, 09/23/2015 - 00:00 to Fri, 02/12/2016 - 00:00
Zespól Oświatowy w Mysłowie
Wola Mysłowska
Organizer 
Zespól Oświatowy w Mysłowie

BEZPIECZNI w ruchu drogowym Projekt dotyczy ważnego zagadnienia, jakim niewątpliwie jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. W naszej szkole podjęliśmy szereg działań, które miały na celu promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania na drogach. Wrzesień 2015 – Bezpieczna droga do i ze szkoły Odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na temat: „BEZPIECZNI w drodze do szkoły”. Omawiane były zagadnienia dotyczące widoczności na drodze oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza niechronionych uczestników: pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w dyskusjach. Przedstawiali różne przykłady z życia i obserwacje na temat niewłaściwych zachowań na drodze, krytykowali lekkomyślne postawy niechronionych uczestników dróg. Uczniowie zadawali też szereg pytań odnośnie obowiązujących przepisów. Na koniec zajęć wszyscy doszli do przekonania, że lepiej zapobiegać niż przeznaczać ogromne pieniądze na leczenie i likwidowanie skutków i strat, jakie niosą wypadki. Najmłodsze dzieci ze szkoły podstawowej otrzymały elementy odblaskowe. Październik 2015 – Pierwsza pomoc, „European Restart a Heart Day ” Dla dzieci ze szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum przeprowadzono warsztaty z udzielania pierwszej pomocy - RKO, omówione zostały sposoby ewakuacji. Wśród gimnazjalistów został przeprowadzony także konkurs pod hasłem „Prawidłowo zgłaszam wypadek – zwiększam szansę na przeżycie”. 16 października 2015 odbył się Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tego powodu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała akcję "Cała Polska Uczy Ratować". Nasza szkoła też przystąpiła do tej akcji. Wzięło w niej udział 110 osób. Głównym celem było pobicie zeszłorocznego rekordu. Próba pobicia rekordu polegała na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo oddechowej (udzielaniu pierwszej pomocy) na jak największej ilości fantomów przez pół godziny. W tym roku rekord został pobity. Listopad 2015 – Czas refleksji i pamięci o ofiarach wypadków drogowych, World Day of Remembrance for Road Traffic Victims Wyznaczone osoby odwiedziły miejsce tragedii drogowej, do jakiej doszło niedaleko szkoły z udziałem naszej absolwentki i zapaliły znicze przy przydrożnym krzyżu. W gimnazjum podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego odbyły się dyskusje na temat przyczyn i skutków wypadków drogowych. Miała też miejsce projekcja filmów: „Nie-bezpieczna droga”, „Kamizelka = się życie”. Na zakończenie akcji wszyscy uczcili minutą ciszy pamięć ofiar wypadków. Grudzień 2015 – Okres świąteczny W naszej szkole odbył się Dzień Kamizelki i Elementów Odblaskowych – „Odblaskowo”. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum w tym dniu ubrani byli w kamizelki odblaskowe. To działanie miało na celu przełamanie barier i pokazanie, że noszenie kamizelek to żaden wstyd, ale rozsądne i dojrzałe zachowanie. Gimnazjaliści przygotowali również audycję nadaną przez radiowęzeł: „BEZPIECZNI i widoczni na drodze”. Kolejnym punktem działań był konkurs pt. „BEZPIECZNI w święta”. Uczniowie każdej klasy gimnazjum mieli za zadanie przygotować plakat i wymyślić hasło, propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym w okresie świątecznym. Prace te zostały wyeksponowane na głównym korytarzu naszej szkoły. Podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przedstawili referat na wyżej wymieniony temat. Styczeń / luty 2015 - Ferie zimowe Gimnazjaliści przygotują ulotki tematyczne dotyczące widoczności na drodze pt. „Bezpieczni w ruchu drogowym”, które otrzymają rodzice podczas zebrania. Odbędzie się także spotkanie z policjantami, strażakami z ochotniczej straży pożarnej na temat: „BEZPIECZNI w ferie zimowe”. W lutym uczniowie razem z policjantami przeprowadzą XI akcję : „Walentynka dla kierowcy”. Akcja polega na rozdawaniu czerwonych serduszek za poprawną jazdę i czarnych, za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego. Podsumowaniem naszych działań związanych z bezpieczeństwem będzie gminny konkurs ze znajomości zasad ruchu drogowego oraz artykuł w szkolnej gazetce pt. „Szanuj swoje życie! Na drodze zachowuj się należycie!”. Kolejny raz poprosimy dyrektora WORD Biała Podlaska o podarowanie naszym uczniom kamizelek i elementów odblaskowych.

Objectives 

promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania na drogach, nauka udzielania pierwszej pomocy, wzmocnienie współpracy z policją, strażą pożarną, ośrodkiem ruchu drogowego, lokalną społecznością