MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Vårt uppdrag

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan, som leds av Europeiska kommissionen, är den största trafiksäkerhetsplattformen för det civila samhället. I dag har över 3 800 offentliga och privata organisationer anslutit sig till stadgan och genomfört trafiksäkerhetsåtgärder och initiativ inriktade på sina medlemmar, anställda och det civila samhället i övrigt.

Dessa åtgärder har förbättrat trafiksäkerhetskulturen i hela Europa, ökat den allmänna kunskapen om olycksorsaker och bidragit till förebyggande åtgärder och lösningar.

 

 

Stadgans medlemskrets består av företag, föreningar, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor. Alla som gör åtaganden får verkligt erkännande och deras åtgärder offentliggörs på vår webbplats, så att andra kan bli inspirerade och lära sig av dem.

 

 

Syftet med stadgan är framför allt följande:

 

 

• Att uppmuntra och stödja europeiska föreningar, skolor, universitet, företag av alla slag och storlekar samt lokala myndigheter att vidta åtgärder för trafiksäkerheten i Europa.

 

 

• Att uppmärksamma trafiksäkerhetsbidrag från det civila samhället.

 

 

• Att göra det lättare för människor i det civila samhället att skaffa sig och utbyta kunskap om trafiksäkerhetsfrågor i EU.

 

 

• Att underlätta verklig dialog för att förmedla erfarenheter och metoder för trafiksäkerhet på alla styresnivåer i EU.

 

 

Tillsammans har vi spelat en viktig roll i den gemensamma europeiska insatsen för att göra våra vägar säkrare. Europeiska trafiksäkerhetsstadgan har nu i uppdrag att fortsätta uppmuntra, informera och bredda sin gemenskap med målet att minska antalet trafikolyckor fram till 2020.