MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Naša misia

Európska charta bezpečnosti na cestách pod vedením Európskej komisie je najväčšia platforma občianskej spoločnosti venovaná bezpečnosti na cestách. Doteraz vyše 3800 verejných a súkromných subjektov podpísalo Chartu a vykonalo opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na cestách a iniciatívy zamerané na svojich členov, zamestnancov a zvyšok občianskej spoločnosti.

 

Tieto akcie zvýšili kultúru bezpečnosti na cestách v celej Európe, zlepšili všeobecné poznatky o príčinách nehôd a pomohli vytvoriť preventívne opatrenia a riešenia.

 

 

Rôznorodú komunitu členov Charty tvoria spoločnosti, združenia, miestne orgány, výskumné organizácie, univerzity a školy. Všetky angažované subjekty dostávajú skutočné uznanie a ich činnosti sú verejne prístupné na našej lokalite, čo ostatným umožňuje učiť sa a inšpirovať sa.

 

 

Cieľom Charty je osobitne:

 

 

• povzbudzovať a podporovať európske združenia, školy, univerzity, spoločnosti všetkých druhov a veľkostí a miestne orgány, aby prijímali opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na cestách v Európe;

 

 

• uznať podiel občianskej spoločnosti na bezpečnosti na cestách;

 

 

• uľahčiť členom občianskej spoločnosti získavať a vymieňať si poznatky o otázkach bezpečnosti na cestách v Európskej únii;

 

 

• umožniť skutočný dialóg na prenos skúseností a postupov v oblasti bezpečnosti na cestách na všetkých riadiacich úrovniach v Európskej únii.

 

 

Spoločne zohrávame dôležitú úlohu v celoeurópskom úsilí zvýšiť bezpečnosť našich ciest. Misiou Európskej charty bezpečnosti na cestách je teraz ďalej povzbudzovať, podporovať a rozširovať túto komunitu s konečnou víziou znížiť počet úmrtí na cestách do roku 2020.