MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Nasza misja

Prowadzona przez Komisję Europejską Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dnia dzisiejszego zobowiązanie podpisało 3800 jednostek publicznych i prywatnych. Wcieliły one w życie działania i inicjatywy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego skierowane do ich członków, pracowników oraz pozostałej części społeczeństwa obywatelskiego.

 

Działania te umocniły kulturę bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie, poprawiły ogólny stan wiedzy o przyczynach wypadków i pomogły opracować środki zapobiegawcze i rozwiązania.

 

 

Zróżnicowaną społeczność członków Karty tworzą przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, władze lokalne, instytucje badawcze, uczelnie wyższe i szkoły. Wszystkie zaangażowane jednostki są otoczone prawdziwym wsparciem, a ich działania są publikowane na naszej stronie, co pozwala uczyć się od siebie i wzajemnie inspirować.

 

 

Główne cele Karty to

 

 

• Zachęcanie europejskich stowarzyszeń, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw o różnym profilu działalności i formacie oraz władz lokalnych do podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie, jak również udzielanie im wsparcia w zakresie tych czynności.

 

 

• Przyznanie środków na bezpieczeństwo ruchu drogowego przez społeczeństwo obywatelskie.

 

 

• Ułatwienie członkom społeczeństwa obywatelskiego dostępu do wiedzy na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Unii Europejskiej oraz dzielenie się zdobytą wiedzą.

 

 

• Wspieranie prawdziwego dialogu umożliwiającego dzielenie się doświadczeniami i praktykami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich poziomach zarządzania w Unii Europejskiej.

 

 

Razem odegraliśmy znaczącą rolę w ogólnoeuropejskich staraniach związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach. Obecnie celem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dalsze inspirowanie do działania, promowanie i poszerzanie tej społeczności, mające na celu zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych do roku 2020.