MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Onze missie

Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid (European Road Safety Charter), onder leiding van de Europese Commissie, is het grootste burgerplatform rond verkeersveiligheid. Tot op heden hebben reeds meer dan 4000 openbare en private instellingen zich aangesloten bij het Handvest. Ze voeren acties en nemen initiatieven rond verkeersveiligheid gericht op hun leden, werknemers en de samenleving. Al deze verschillende leden vormen samen een gemeenschap waarin ze hun expertise en acties kunnen delen, om elkaar zo te inspireren en van elkaar te leren.

De acties van onze leden versterken de verkeersveiligheidscultuur in Europa, verbeteren de gemeenschappelijke kennis rond de oorzaken van verkeersongevallen en dragen bij tot het creëren van preventieve maatregelen en oplossingen.

De gemeenschap van het Handvest is zeer divers. Ondernemingen, verenigingen, lokale overheden, onderzoekscentra, universiteiten en scholen maken er deel van uit. Alle geëngageerde leden krijgen daadwerkelijke erkenning en kunnen hun acties publiek bekendmaken via deze website. Andere leden kunnen daaruit leren en inspiratie opdoen.

Het Handvest heeft specifiek tot doel:

  • Europese verenigingen, scholen, universiteiten, ondernemingen en lokale overheden aan te moedigen en te ondersteunen om acties voor verkeersveiligheid te ondernemen in Europa.
  • De bijdragen van de maatschappelijke organisaties om de verkeersveiligheid te verbeteren te erkennen.
  • Hulp te bieden aan de leden van de maatschappelijke organisaties om kennis rond verkeersveiligheid te verwerven en te delen in de Europese Unie.
  • Een echte dialoog op gang te brengen om de ervaringen en praktijken rond verkeersveiligheid uit te wisselen op alle beleidsniveaus in de Europese Unie.

Samen hebben we al een belangrijke rol gespeeld in de pan-Europese inspanningen om onze wegen veiliger te maken. De missie van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid is nu om deze gemeenschap aan te moedigen, te steunen en te verruimen, met als ultieme doel het aantal wegongevallen te verminderen tegen 2020.

Of je organisatie nu al jarenlang ervaring heeft of pas net een verkeersveiligheidsprogramma aan het opstarten is: je bent welkom om je aan te sluiten bij het Handvest en bij te dragen aan het verminderen van het aantal verkeerongevallen. Samen maken we van de Europese wegen een veiligere plek. Ontdek hier hoe je je kan engageren en kan aansluiten bij het Handvest.