MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Mūsu misija

Eiropas Komisijas vadītā Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta ir lielākā pilsoniskās sabiedrības platforma ceļu satiksmes drošības jomā. Šobrīd vairāk nekā 3800 publiskās un privātās organizācijas ir apstiprinājušas dalību hartā un ir īstenojušas uz saviem biedriem, darbiniekiem un pārējiem pilsoniskās sabiedrības locekļiem vērstas darbības un iniciatīvas ceļu satiksmes drošības jomā.

 

Šīs darbības ir stiprinājušas ceļu satiksmes drošības kultūru visā Eiropā, ir uzlabojušas zināšanas par ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem un ir palīdzējušas radīt preventīvus pasākumus un risinājumus. 

 

 

Hartas daudzveidīgā biedru kopiena sastāv no uzņēmumiem, apvienībām, vietējām pašvaldībām, pētniecības iestādēm, augstskolām un skolām. Visiem šiem dalībniekiem, kas ir uzņēmušies saistības, ir nodrošināta atpazīstamība, un viņu darbības ir publiski redzamas mūsu tīmekļa vietnē, kas citiem ļauj mācīties un iedvesmoties no tām.

 

 

Hartas mērķi ir:

 

 

• veicināt un atbalstīt Eiropas apvienības, skolas, augstskolas, visu veidu un izmēru uzņēmumus un vietējās pašvaldības darbību īstenošanā Eiropas ceļu satiksmes drošības jomā;   

 

 

• atzīt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ceļu satiksmes drošībā; 

 

 

• rosināt pilsoniskās sabiedrības biedrus gūt un dalīties zināšanās par ceļu satiksmes drošības jautājumiem Eiropas Savienībā; 

 

 

• veicināt patiesu dialogu pieredzes un prakšu apmaiņai ceļu satiksmes drošības jomā visos Eiropas Savienības pārvaldības līmeņos.

 

 

Kopā mēs esam spēlējuši būtisku lomu Paneiropas centienos uzlabot mūsu ceļu drošību. Tagad Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartas misija ir vēl vairāk rosināt, sekmēt un paplašināt šo kopienu, lai līdz 2020. gadam beidzot samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu.