MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Mūsų misija

Europos kelių saugos chartija, kuriai vadovauja Europos Komisija, yra didžiausia kelių saugos pilietinės visuomenės platforma. Iki šiol pagal ją įsipareigojimus prisiėmė daugiau nei 3800 viešųjų ir privačiųjų subjektų, kurie įgyvendino kelių saugos veiksmus ir iniciatyvas, skirtas savo nariams, darbuotojams ir bendrai pilietinei visuomenei.

 

Šie veiksmai sustiprino kelių saugos kultūrą visoje Europoje, pagerino bendras žinias apie avarijų priežastis ir padėjo sukurti prevencines priemones bei sprendimus.

 

 

Įvairialypę Chartijos narių bendruomenę sudaro bendrovės, asociacijos, vietos valdžios institucijos, mokslinių tyrimų įstaigos, universitetai ir mokyklos. Visi įsipareigoję subjektai yra visuotinai pripažįstami, o apie jų atliekamus veiksmus informuojama viešai mūsų interneto svetainėje, taip informuojant ir įkvepiant kitus.

 

 

Konkrečiai Chartija siekiama

 

 

• Skatinti ir remti Europos asociacijas, mokyklas, universitetus, visų rūšių ir dydžių įmones bei vietos valdžios institucijas imtis kelių saugos veiksmų Europoje.

 

 

• Pripažinti pilietinės visuomenės indėlį, užtikrinant saugą keliuose.

 

 

• Sudaryti pilietinės visuomenės nariams galimybes lengviau įgyti ir dalytis žiniomis apie kelių saugą Europos Sąjungoje.

 

 

• Palengvinti tikrą dialogą, kuris padėtų keistis kelių saugos patirtimi ir praktika visuose valdymo lygmenyse Europos Sąjungoje.

 

 

Kartu mes suvaidinome svarbų vaidmenį, padėdami visai Europai užtikrinti, kad mūsų keliai būtų saugesni. Dabartinė Europos kelių saugos chartijos misija – toliau skatinti, puoselėti ir plėsti šią bendruomenę, siekiant galutinio tikslo – iki 2020 m. sumažinti kelių eismo aukų skaičių.