MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Missiomme

Euroopan komission luotsaama eurooppalainen tieliikenneturvallisuuden peruskirja on tieturvallisuusalan suurin yhteiskunnallinen foorumi. Jo yli 3800 julkista ja yksityistä yhteisöä on sitoutunut peruskirjaan. Yhteisöt ovat toteuttaneet tieturvallisuutta edistäviä toimia ja aloitteita, jotka kohdistuvat niin näiden toimijoiden jäseniin, työntekijöihin kuin koko yhteiskuntaan.

Näillä toimilla on vahvistettu tieliikenneturvallisuuskulttuuria koko Euroopassa, lisätty yleistä tietoisuutta onnettomuuksien syistä sekä edistetty ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ja ratkaisujen kehittämistä.

 

 

Peruskirjan moninaiseen jäsenyhteisöön kuuluu yrityksiä, yhdistyksiä, paikallisia viranomaisia, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja oppilaitoksia. Kaikki sitoumuksen antaneet yhteisöt saavat tunnustusta, ja toiminnasta kerrotaan julkisesti www-sivustolla opiksi ja innoitukseksi muille.

 

 

Peruskirjan toiminnan erityistavoitteena on

 

 

• edistää ja tukea eurooppalaisten yhdistysten, oppilaitosten, yliopistojen, kaikenlaisten yritysten sekä paikallisten viranomaisten toimintaa tieliikenneturvallisuuden edistämiseksi Euroopassa

 

 

• nostaa esiin yhteiskunnan toimet tieliikenneturvallisuuden edistämiseksi

 

 

• helpottaa tieliikenneturvallisuuteen liittyvän tietämyksen omaksumista ja jakamista yhteiskunnan jäsenten keskuudessa EU:ssa

 

 

• helpottaa todellista vuoropuhelua tieliikenneturvallisuuteen liittyvien kokemusten ja käytäntöjen siirtymisessä kaikilla hallinnon tasoilla EU:ssa.

 

 

Olemme yhdessä vaikuttaneet merkittävästi paneurooppalaiseen työhön maantieturvallisuuden parantamiseksi.  Eurooppalaisen tieliikenneturvallisuuden peruskirjan pyrkimyksenä on kannustaa, vaalia ja laajentaa tätä yhteisöä. Perimmäisenä visiona on maantiekuolemien vähentäminen vuoteen 2020 mennessä.