MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Meie missioon

Euroopa Komisjoni juhitud Euroopa Liiklusohutuse Harta on suurim liiklusohutusteemaline kodanikuühiskonna platvorm. Praeguseks on hartaga liitunud rohkem kui 3800 avalik-õiguslikku ja eraõiguslikku isikut, kes on viinud ellu oma liikmetele, töötajatele ja kodanikuühiskonna muudele liikmetele suunatud liiklusohutustegevusi ja -algatusi.

Selline tegevus on tugevdanud liiklusohutuskultuuri kogu Euroopas, selgitanud üldsusele õnnetuste põhjusi ning aidanud töötada välja ennetavad meetmed ja lahendused.

 

 

Harta mitmekesine liikmeskond koosneb ettevõtetest, ühendustest, kohalikest ametiasutustest, uurimisasutustest, kõrgkoolidest ja koolidest. Kõiki, kes on kohustuse võtnud, tunnustatakse kogu südamest ja nende tegevust kajastatakse avalikult meie veebisaidil, et teised saaks sellest õppida ja innustuda.

 

 

Täpsemalt on harta eesmärk:

 

 

• julgustada ja toetada Euroopa ühendusi, koole, kõrgkoole, igat liiki ja igas suuruses ettevõtteid ning kohalikke ametiasutusi võtma meetmeid liiklusohutuse parandamiseks Euroopas;

 

 

• tunnustada kodanikuühiskonna panust liiklusohutusse;

 

 

• aidata kodanikuühiskonna liikmetel omandada ja jagada teadmisi liiklusohutuse kohta Euroopa Liidus;

 

 

• hõlbustada tõelist dialoogi liiklusohutusega seotud kogemuste ja tavade levitamiseks Euroopa Liidu igal juhtimistasandil.

 

 

Koos oleme täitnud tähtsat rolli üleeuroopalises eesmärgis muuta meie teed ohutumaks. Euroopa Liiklusohutuse Harta praegune ülesanne on julgustada, toetada ja laiendada oma liikmeskonda veelgi, seades peaeesmärgiks liiklusohvrite arvu vähendamise 2020. aastaks.