MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Vores mission

Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed (ERSC), der ledes af Europa-Kommissionen, er civilsamfundets største platform for trafiksikkerhed. Til dato har mere end 3800 offentlige og private enheder forpligtet sig til Charteret og udført aktioner til fremme af trafiksikkerheden samt initiativer for deres medlemmer og ansatte såvel som for resten af civilsamfundet.

Disse aktioner har styrket trafiksikkerhedskulturen på tværs af Europa, forbedret den fælles viden om ulykkesårsager og bidraget til at skabe forebyggende tiltag og løsninger.

 

 

ERSC's mangfoldige medlemsfællesskab består af virksomheder, foreninger, lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, universiteter og skoler. Alle engagerede parter ydes oprigtig anerkendelse, og deres aktioner offentliggøres på vores hjemmeside, så andre kan lære og inspireres af dem.

 

 

Charteret tager konkret sigte på at:

 

 

• anspore og støtte europæiske foreninger, skoler, universiteter, virksomheder af alle typer og størrelser samt lokale myndigheder til at gøre en aktiv indsats for trafiksikkerheden i Europa

 

 

• anerkende civilsamfundets bidrag til at fremme trafiksikkerheden

 

 

• gøre det lettere for civile samfundsborgere at erhverve og dele viden om trafiksikkerhedsspørgsmål i EU

 

 

• fremme en ægte dialog til udveksling af erfaringer og praksis vedrørende trafiksikkerhed på alle forvaltningsniveauer i EU.

 

 

Sammen har vi spillet en betydelig rolle i den tværeuropæiske indsats for at gøre vores veje mere trafiksikre. ERSC har nu som mission yderligere at opmuntre, fostre og udbrede dette fællesskab med den slutmission at nedbringe antallet af trafikdrab inden 2020.