MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Нашата мисия

Европейската харта за пътна безопасност, водена от Европейската комисия, е най-мащабната платформа на гражданското общество в областта на пътната безопасност. До момента над 3800 публични и частни организации са се ангажирали с Хартата и прилагат действия и инициативи за пътна безопасност сред своите членове, служители и останалата част от гражданското общество.

Тези действия укрепиха културата за пътна безопасност в цяла Европа, подобриха общите познания  относно причините за пътните произшествия и спомогнаха за създаването на превантивни мерки и решения.

 

 

Разнообразната общност от членове на Хартата се състои от фирми, асоциации, органи на местното самоуправление, научно-изследователски институти, университети и училища. На всички ангажирани организации е засвидетелствано искрено признание и всички техни действия са представени публично на нашия уебсайт, позволявайки на други да научат и да се вдъхновят.

 

 

По-специално Хартата цели 

 

 

• да насърчи и подкрепи европейските асоциации, училища, университети, фирми от всякакво естество и големина и органи на местното самоуправление да предприемат действия за пътна безопасност в Европа;• да изрази признателност за приноса на гражданското общество към пътната безопасност;• да подпомогне членовете на гражданското общество при придобиването и споделянето на познания по въпросите на пътната безопасност в Европейския съюз;• да спомогне за истински диалог с цел пренос на опит и практики в областта на пътната безопасност на всички нива на управление в Европейския съюз.

 

 

Всички заедно сме изиграли значителна роля в общоевропейските усилия да направим пътищата по-безопасни. Мисията на Европейската харта за пътна безопасност сега е да продължи да насърчава, подпомага и разширява тази общност, като крайната цел е да се намали броят на жертвите от пътни произшествия до 2020 година.