MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Allmänt om Stadgan

Principles of the Charter

colored circles
BRY DIG
AGERA
STÖD
DELA
BRY DIG BRY DIG OM TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerhet är ett viktigt ämne för min organisation och alla som ingår i den (medlemmar, anställda, elever, medborgare). Vi vill vara säkra på att de och deras familjer förblir vid liv och vid god hälsa.    
AGERA AGERA LOKALT PÅ ETT KONKRET SÄTT
Vi inser behovet av att agera lokalt för att göra vår stad och vårt land säkra för alla. Vi vill vidta konkreta åtgärder som svarar mot våra behov, vår kapacitet och våra förmågor.    
STÖD STÖD TRAFIKSÄKERHETEN I DITT LAND
Vi vill stödja nationella handlingsprogram som syftar till att skydda alla trafikanter, bland annat fotgängare, cyklister och bilister, och som leder till en förbättrad infrastruktur och ökad fordonssäkerhet.    
DELA DELA KUNSKAP, SAMARBETA & BYT GODA RÅD MED VARANDRA
Vi vill dela våra åtgärder, projekt och erfarenheter med andra europeiska organisationer (lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor och universitet) och hitta partners att samarbeta med för att förebygga trafikolyckor.