MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
O zavezi

Principles of the Charter

colored circles
SKRB
DELUJTE
PODPIRAJTE
DELITE
SKRB SKRB ZA CESTNO VARNOST
Cestna varnost je pomembna tema za mojo organizacijo in njene ljudi (člane, zaposlene, študente, državljane). Želimo zagoviti, da le ti in njihove družine ostanejo živi in zdravi.    
DELUJTE DELUJTE LOKALNO IN KONKRETNO
Da bi bila naše mesto in naša država varna za vse, moramo ukrepati lokalno. Želimo uvesti konkretne ukrepe, ki so usklajeni z našimi potrebami, zmogljivostmi in znanjem.    
PODPIRAJTE PODPIRAJTE CESTNO VARNOST V VAŠI DRŽAVI
Želimo podpirati nacionalne politike, ki si prizadevajo za zaščito vseh cestnih uporabnikov, vključno s pešci, kolesarji in motoristi, in ki izboljšujejo varnost infrastrukture in vozil.    
DELITE DELITE ZNANJE, SODELUJTE IN IZMENJUJTE PRIMERE DOBRE PRAKSE
Naše ukrepe, projekte in izkušnje želimo deliti z drugimi evropskimi organizacijami (lokalne oblasti, podjetja, združenja, šole, univerze) ter najti partnerje za sodelovanje na področju preprečevanja cestnih nezgod.