MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Over het Handvest

Principles of the Charter

colored circles
BELANG HECHTEN
HANDELEN
STEUNEN
DELEN
BELANG HECHTEN BELANG HECHTEN AAN VERKEERSVEILIGHEID
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor mijn organisatie en mijn mensen (leden, werknemers, studenten, inwoners). Wij willen verzekeren dat zij en hun families gezond en veilig zijn.    
HANDELEN LOKAAL EN CONCREET HANDELEN
We zien de behoefte om lokaal te werk te gaan om onze stad en ons land veiliger te maken voor iedereen. We willen concrete maatregelen treffen, afgestemd op onze behoeften, capaciteiten en vaardigheden.    
STEUNEN VERKEERSVEILIGHEID IN ONS LAND ONDERSTEUNEN
We willen een nationaal beleid ondersteunen dat gericht is op de bescherming van alle weggebruikers - dus ook voetgangers, fietsers en motorrijders - en dat de veiligheid van de infrastructuur en voertuigen verbetert.    
DELEN KENNIS DELEN, SAMENWERKEN & ‘GOEDE PRAKTIJKEN’ UITWISSELEN
We willen onze acties, projecten en ervaringen delen met andere Europese organisaties (lokale overheden, ondernemingen, verenigingen, scholen, universiteiten, ...) en partners vinden om samen de verkeersveiligheid te verbeteren.