MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Par Hartu

Principles of the Charter

colored circles
RŪPĒJIETIES
DARBOJIETIES
ATBALSTIET
DALIETIES
RŪPĒJIETIES RŪPĒJIETIES PAR SATIKSMES DROŠĪBU
Satiksmes drošība ir svarīga tēma manai organizācijai un tās cilvēkiem (dalībniekiem, darbiniekiem, studentiem, pilsoņiem). Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka viņi un viņu ģimenes paliek dzīvi un veseli.    
DARBOJIETIES DARBOJIETIES VIETĒJĀ LĪMENĪ KONKRĒTĀ VEIDĀ
Mēs redzam, ka ir nepieciešams darboties vietējā līmenī, lai padarītu mūsu pilsētu un valsti par drošāku vietu visiem. Mēs vēlamies veikt konkrētas darbības, kas atbilst mūsu vajadzībām, iespējām un iemaņām.    
ATBALSTIET ATBALSTIET SATIKSMES DROŠĪBU SAVĀ VALSTĪ
Mēs vēlamies atbalstīt valstu politikas, kuru mērķis ir pasargāt visus satiksmes dalībniekus, ieskaitot gājējus, velosipēdistus un motobraucējus, un kuras uzlabo infrastruktūru un transporta līdzekļu drošumu.    
DALIETIES DALIETIES ZINĀŠANĀS, SADARBOJIETIES UN APMAINIETIES AR LABĀS PRAKSES PIEMĒRIEM
Mēs vēlamies dalīties savās darbībās, projektos un pieredzē ar citām organizācijām Eiropā (pašvaldībām, uzņēmumiem, asociācijām, skolām, augstskolām) un atrast partnerus, ar kuriem sadarboties, lai novērstu satiksmes negadījumus.