MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Principles of the Charter

colored circles
TABHAIR AIRD
GLAC
TABHAIR
ROINN
TABHAIR AIRD TABHAIR AIRD AR SHÁBHÁILTEACHT SA BHÓTHAR
Is ábhar tábhachtach í sábháilteacht sa bhóthar do m'eagraíocht agus foireann na heagraíochta sin (baill, fostaithe, mic léinn, saoránaithe). Ba mhaith linn bheith cinnte de go mbíonn siad agus a dteaghlaigh sábháilte folláin i gcónaí.    
GLAC GLAC BEARTAIS GO hÁITIÚIL AR BHEALACH NITHIÚIL
Feicimid an gá le beartais a ghlacadh go háitiúil chun go mbeidh ár gcathair agus ár dtír níos sábháilte do gach duine. Ba mhaith linn beartais nithiúla a ghlacadh, de réir ár riachtanais, ár gcumais agus ár scileanna.    
TABHAIR TABHAIR TACAÍOCHT DO SHÁBHÁILTEACHT SA BHÓTHAR I DO THÍR FÉIN
Ba mhaith linn tacú le polasaithe náisiúnta ar aidhm leo gach úsáideoir bóthair a chosaint, lena n-áirítear coisithe, rothaithe agus tiománaithe, chun infreastruchtúr agus sábháilteacht sa bhóthar a fheabhsú.    
ROINN ROINN EOLAS, COMHOIBRIGH AGUS BÍODH DEA-CHLEACHTAIS AGAT LEIS AN bPOBAL
Ba mhaith linn ár gcuid beartais, oibre agus taithí a roinnt le heagraíochtaí Eorpacha eile (údaráis áitiúla, comhlachtaí, cumainn, scoileanna agus ollscoileanna) agus comhpháirtithe a aimsiú chun comhoibriú leo agus timpistí bóthair a chosc.