MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Hartast

Principles of the Charter

colored circles
HOOLIME
VÕTAME
TOETAME
JAGAME
HOOLIME HOOLIME LIIKLUSOHUTUSEST
Liiklusohutus on tähtis teema minu organisatsiooni ja selle liikmete jaoks (liikmed, töötajad, tudengid, kodanikud). Me tahame olla kindlad, et nemad ja nende perekonnad jäävad ellu ja terveks.    
VÕTAME VÕTAME LOKAALSELT KONKREETSEID MEETMEID
Me näeme vajadust tegutseda lokaalselt, et muuta meie linn ja riik ohutumaks kohaks kõigile. Me tahame võtta konkreetseid meetmeid, mis vastavad meie vajadustele, võimalustele ja oskustele.     
TOETAME TOETAME LIIKLUSOHUTUST OMA RIIGIS
Me tahame toetada riiklikku poliitikat, mille eesmärgiks on kaitsta kõiki liikluses osalejaid, kaasa arvatud jalakäijad, jalgratturid ja mootorratturid, ning taristut ja liiklusohutust.      
JAGAME JAGAME TEADMISI, TEEME KOOSTÖÖD JA VAHETAME HÄID KOGEMUSI
Me tahame jagada oma tegevusi, projekte ja kogemusi teiste Euroopa organisatsioonidega (kohalikud võimuorganid, firmad, liidud, koolid, ülikoolid) ja leida koostööpartnereid, et vältida liiklusõnnetusi.