MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Om Chartret

Principles of the Charter

colored circles
INDSATSFOR
GØR NOGET
STØT
DELE
INDSATSFOR INDSATSFOR VEJSIKKERHED
Vejsikkerhed er et vigtigt emne for min organisation og dens personer (medlemmer, medarbejdere, studerende, borgere). Vi vil sikre os, at de og deres familier forbliver i live og ved godt helbred.    
GØR NOGET GØR NOGET LOKALT PÅ EN KONKRET MÅDE
Vi ser et behov for at handle lokalt for gøre vores by og land sikker for alle. Vi vil træffe konkrete handlinger, som møder vores behov, kapaciteter og færdigheder.    
STØT STØT VEJSIKKERHED I DIT LAND
Vi vil støtte op om nationale regler, hvis mål er at beskytte alle brugere, inklusive fodgængere, cyklister og bilister, og som forbedrer infrastrukturer og bilsikkerhed.    
DELE DELE VIDEN, SAMMARBEJDE & UDVEKSLE GOD PRAKSIS
Vi ønsker at dele vores indsats, projekter og erfaringer med andre europæiske organisationer (lokale myndigheder, firmaer, foreninger, skoler, universiteter) og finde partnere at samarbejde med for at forebygge ulykker på vejene.