MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Vilka kan gå med

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan uppmanar alla intressenter att ansluta sig till gemenskapens medlemmar. Alla företag, föreningar, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet eller skolor från en EU-medlemsstat kan ansöka om att underteckna ett åtagande. Företag i alla former och storlekar – från multinationella bolag till småföretag – inspireras att underteckna Europeiska trafiksäkerhetsstadgan. I dag har stadgan 3 800 undertecknare och det blir ständigt fler som tillsammans med trafiksäkerhetsstadgan främjar och uppmuntrar enastående och kreativa åtaganden för att minska trafikolyckorna.

Det här är en uppmaning från Europeiska kommissionen om att vidta konkreta åtgärder, utvärdera resultaten och ytterligare öka kännedomen om att antalet dödsoffer i trafikolyckor måste minskas.

Alla organisationer som undertecknar Europeiska trafiksäkerhetsstadgan får ett verkligt erkännande. De åtgärder och initiativ som våra medlemmar genomför för ökad trafiksäkerhet görs tillgängliga för allmänheten på stadgans webbplats. Offentliggörandet gör att andra kan lära sig och inspireras att genomföra liknande eller ännu mer innovativa åtgärder.

Genom att underteckna ett åtagande kan deltagarna utöva ett positivt inflytande över en eller flera av följande viktiga trafiksäkerhetsfrågor som utgör stommen i en integrerad strategi för trafiksäkerhet:

  • Fordonssäkerhet: Innovation, säkrare fordon, fordonsföreskrifter.
  • Infrastruktursäkerhet: Säkrare vägar och konsekvensbedömningar av trafiksäkerheten.
  • Trafikantbeteende: Ökad kunskap, förbättrade färdigheter och attitydförändringar.

Genom sitt åtagande bidrar medlemmarna inte bara till att minska antalet människor som varje år omkommer eller skadas i trafikolyckor. Deras insatser minskar även miljöeffekterna och de höga kostnaderna av trafikolyckorna, samtidigt som de ökar allmänhetens uppmärksamhet och förbättrar sin egen organisations ansvarstagande.