MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kdo se lahko pridruži

Evropska listina o cestnoprometni varnosti poziva več zainteresiranih strani, naj se pridružijo obstoječi skupnosti članov. Vsako podjetje, združenje, lokalni organ, raziskovalna ustanova, univerza ali šola iz katere koli države članice EU ima pravico zaprositi za podpis zaveze. Subjekti vseh oblik in velikosti, od multinacionalnih korporacij do malih podjetij, se spodbujajo k podpisu Evropske listine o cestnoprometni varnosti. Evropska listina o cestnoprometni varnosti, ki jo je podpisalo že 3 800 podpisnikov, neprekinjeno spodbuja in podpira edinstvene in ustvarjalne zaveze za zmanjšanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu.

To je poziv Evropske komisije k sprejetju konkretnih ukrepov, ocenitvi rezultatov in nadaljnji krepitvi ozaveščenosti o potrebi po zmanjšanju števila žrtev prometnih nesreč.

Priznava se vloga vseh subjektov, ki se zavežejo Evropski listini o cestnoprometni varnosti. Ukrepi in pobude za cestnoprometno varnost, ki jih izvajajo naši člani, so javnosti dostopni prek spletne strani Listine. S to vidnostjo je drugim omogočeno, da se učijo in dobijo navdih za izvajanje podobnih ali celo inovativnejših ukrepov.

S podpisom zaveze lahko udeleženci pozitivno vplivajo na eno ali več od naslednjih ključnih vprašanj v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, ki so temelj celostnega pristopa k cestnoprometni varnosti:

  • varnost vozil: inovacije, varnostne naprave, politike predpisov o vozilih;
  • varnost infrastrukture: varnejša cestna infrastruktura, ocena učinka varnosti v cestnem prometu;
  • obnašanje uporabnikov: večje razumevanje, boljše znanje in spretnosti ter boljši odnos.

Člani, ki so podpisali zavezo, ne prispevajo samo k zmanjšanju števila poškodovanih in smrtnih žrtev vsako leto; s svojimi ukrepi tudi zmanjšujejo vpliv prometnih nesreč na okolje, znižujejo visoke finančne stroške, zagotavljajo večjo pozornost javnosti in krepijo svojo podjetniško odgovornost.