MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Kto sa môže pripojiť

Európska charta bezpečnosti na cestách vyzýva, aby sa k jej existujúcej komunite a členom pripojilo viac zainteresovaných strán. Každá spoločnosť, každé združenie, každý miestny orgán, každá výskumná inštitúcia, univerzita alebo škola z akéhokoľvek členského štátu EÚ je oprávnená požiadať o podpísanie záväzku. Pozývame subjekty všetkých druhov a veľkostí, od nadnárodných spoločností po malé podniky, aby podpísali Európsku chartu bezpečnosti na cestách. Táto charta s 3800 signatármi, ktorých počet sa stále zvyšuje, nepretržite stimuluje a podporuje jedinečné, kreatívne záväzky na zníženie úmrtí na cestách.

Toto je výzva Európskej komisie, aby sme podnikli konkrétne kroky, hodnotili výsledky a ďalej zvyšovali informovanosť o potrebe znížiť smrteľné dopravné nehody.

Všetky subjekty, ktorý podpíšu Európsku chartu bezpečnosti na cestách, dostanú uznanie. Opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na cestách a iniciatívy, ktorý vykonávajú naši členovia, sa zverejňujú na webovej lokalite Charty. Toto zviditeľnenie umožňuje ostatným učiť sa a inšpirovať sa k vykonaniu podobných alebo aj inovatívnejších akcií.

Účastníci môžu podpísaním záväzku pozitívne ovplyvňovať jednu alebo viacero z týchto dôležitých otázok bezpečnosti na cestách, ktoré sú základom integrovaného prístupu k bezpečnosti na cestách:

  • bezpečnosť vozidiel: inovácie, bezpečnostné zariadenia, politika regulácie vozidiel;
  • bezpečnosť infraštruktúry: bezpečnejšie cestné infraštruktúry, hodnotenie vplyvu na bezpečnosť na cestách;
  • správanie používateľov: lepšie porozumenie, lepšie zručnosti a posilnené postoje.

Zaviazaní členovia prispievajú každoročne nielen k zníženiu počtu úmrtí a príčinných súvislostí, ich činnosťami sa zmierňuje aj vplyv dopravných nehôd na životné prostredie, znižujú sa značné finančné náklady, zvyšuje sa pozornosť verejnosti a zlepšuje sa ich vlastná zodpovednosť podniku.