MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Cine se poate implica

Carta Europeană a Siguranței Rutiere îndeamnă tot mai multe părți interesate să se alăture comunității de membri existente. Orice companie, asociație, autoritate locală, instituție de cercetare, universitate sau școală de pe teritoriul statele membre ale Uniunii Europene are dreptul să se înscrie pentru semnarea angajamentului.De la corporații multinaționale la mici afaceri, entități de toate formele și mărimile sunt invitate să semneze Carta Europeană a Siguranței Rutiere. Numărând peste 3.800 de semnatari, Carta continuă să încurajeze și să sprijine angajamentele unice și creative în vederea reducerii accidentelor rutiere mortale.

Aceasta este o invitație din partea Comisiei Europene de a lua măsuri concrete, de a evalua rezultatele și de a spori gradul de conștientizare asupra necesității de a reduce accidentele rutiere mortale.

Entităților care își exprimă angajamentul față de Carta Europeană a Siguranței Publice li se oferă o recunoaștere sinceră. Acțiunile și inițiativele de siguranță rutieră care sunt realizate de către membrii noștri sunt accesibile publicului prin intermediul site-ului web al Cartei.

Vizibilitatea permite celorlalți șă învețe și să se inspire pentru a realiza la rândul lor acțiuni similare sau chiar mai inovative. Prin semnarea unui angajament, participanții pot influența pozitiv una sau mai multe dintre problemele vitale ale siguranței traficului, acestea reprezentând axa centrală a unei abordări mai integrate a siguranței rutiere:         

  • Siguranța vehiculului: inovație, dispozitive de siguranţă, politici de reglementare privind vehiculele.
  • Siguranța infrastructurii: o infrastructură rutieră mai sigură, evaluarea impactului siguranței rutiere.
  • Comportamentul utilizatorului: o mai mare înțelegere, abilități mai bune, și atitudini consolidate.

Membrii dedicați contribuie nu doar la reducerea numărului de morţi și răniţi în fiecare an; acțiunile lor diminuează în același timp impactul accidentelor rutiere asupra mediului, reducând costurile financiare importante, sporind atenția publică și îmbunătăţesc responsabilitatea corporatistă.